Gebruik het taxatieprogramma voor bedrijfsmatig vastgoed zonder vaste verplichting!

TBV EVS is de makkelijkste manier om een taxatierapport van bedrijfsmatig onroerend goed te maken.

Met het taxatieprogramma beschikt u onder andere over de volgende handigheden:

  • Met diverse calculatiemethoden zoals NCW/DCF, BAR/NAR onderbouwt u gemakkelijk de door u bepaalde marktwaarde
  • U slaat uw eigen Macro antwoorden op die u in een volgend rapport weer kunt gebruiken
  • Importeren van een vergelijkbaar ouder rapport als basis van een nieuw rapport
  • Een automatische lay-out waarbij u zelf bepaalt op welke punt een nieuwe pagina begint
  • Het eenvoudig in één keer uploaden van foto’s en PDF bestanden
  • Gebruik van ingescande paraaf en handtekening