SBR staat voor “Standard Business Reporting” ofwel in het Nederlands “Standaard Bedrijfsrapportages”. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. Doel van SBR is de aanlevering van rapportages te vereenvoudigen en daarmee het proces te versnellen.

Aan SBR doen onder meer mee het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek. Ook softwareleveranciers spelen een belangrijke rol. Initiatiefnemers van SBR Banken zijn ABN AMRO, ING en Rabobank.