Tools voor professionals

TBV2020 is een taxatieprogramma voor het uitwerken van taxatierapporten van bedrijfsmatig of agrarisch onroerend goed. TBV2020 maakt het mogelijk om op een snelle en efficiënte manier een rapport te produceren met een verzorgde lay-out.

TBV2020, onze nieuwste versie!

    • Met TBV2020 kan je als je als je op locatie bent, en geen internet verbinding hebt , toch gewoon ons taxatieprogramma  gebruiken.
    • Je maakt dus geen notities meer op een kladblok, maar je vult jouw bevindingen meteen in op de juiste plek in het programma.
    • Als je met een tablet of smart phone werkt dan gebruik je die meteen om de foto’s te maken.

Terug op kantoor waar je weer een verbinding hebt wordt het rapport dat je net hebt gemaakt meteen aan de database toegevoegd.

Klaar voor SBR NEXUS

De Nederlandse grootbanken willen jouw taxatierapporten op korte termijn uitsluitend nog in volledig digitale vorm ontvangen. Met TBV kan je aan deze nieuwe eisen voldoen. TAXATIE TOOLS heeft zich aangesloten bij SBR NEXUS die deze digitale gegevensuitwisseling mogelijk maakt.

NRVT proof

Voor de klassiek taxatierapporten werkt TBV met de, door het NRVT voorgeschreven, EVS rapportmodellen zoals die door de samenwerkende branche organisaties (NVM, VastgoedPro, en VBO) zijn vastgesteld.

Meer informatie

Bedrijfsmatig vastgoed

XBRL rapporten

Agrarisch vastgoed

Tarieven TBV software