Tools voor professionals

TBV is een taxatieprogramma voor het uitwerken van taxatierapporten van bedrijfsmatig of agrarisch onroerend goed. TBV stelt de taxateur in staat om op een snelle en efficiënte manier een rapport te produceren met een verzorgde lay-out.

De nieuwste versie van TBV

  • Met de nieuwste versie van TBV kan je, ook als je als je op locatie tijdens het opnemen van je taxatie geen internet verbinding hebt, toch gewoon het TBV programma gebruiken .
  • Dus je maakt geen notities meer maar je vult jouw bevindingen meteen in op de juiste plek in het programma.
  • Als je met een tablet werkt dan gebruik je die meteen om de foto’s te maken.
  • Terug op kantoor waar je wel weer een verbinding hebt wordt het rapport dat je net hebt gemaakt meteen aan de database toegevoegd.

Klaar voor SBR NEXUS

De Nederlandse grootbanken willen jouw taxatierapporten op korte termijn uitsluitend nog in volledig digitale vorm ontvangen. Met TBV kunt u aan deze nieuwe eisen voldoen. TAXATIE TOOLS heeft zich aangesloten bij SBR NEXUS die deze digitale gegevensuitwisseling faciliteert.

NRVT proof

Voor de klassiek taxatierapporten werkt TBV met de, door het NRVT voorgeschreven, EVS rapportmodellen zoals die door de samenwerkende branche organisaties (NVM, VastgoedPro, en VBO) zijn vastgesteld.