De essentie van het vak taxateur is het waarderen van vastgoed en het geven van een passend advies daarover. Toch vraagt het verwerken van taxatiedata nog altijd veel tijd. Jouw vak als taxateur is in een hoog tempo aan het veranderen. Tijdrovend werk wat voorheen nog handmatig werd gedaan, wordt veelal geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Ook taxatiedata en informatie over huurcontracten worden steeds meer digitaal. Niet alleen voor taxateurs wordt het speelveld steeds meer ‘datadriven’, ook banken baseren hun dienstverlening steeds meer op digitale gestandaardiseerde data.

Zij vragen jou tegenwoordig om deze data aan te leveren via SBR Nexus. En dan ook nog volgens één standaard en niet meer volgens jullie eigen datamodel. Dat is een forse verandering, maar door het gebruik van SBR Nexus behoort de tijdrovende taak van het verzamelen, structureren en het invoeren in modellen en rapporten tot het verleden. En dat geeft jou de mogelijkheid om je vooral bezig te houden met de essentie van je vak: waarderen en adviseren!